THƯƠNG HIỆU THÀNH CÔNG KHÔNG CHỈ NHỜ VÀO CHẤT LƯỢNG - Debranding

THƯƠNG HIỆU THÀNH CÔNG KHÔNG CHỈ NHỜ VÀO CHẤT LƯỢNG

Chất lượng là một yếu tố cạnh tranh khi nó thật sự duy nhất, khác biệt và không thể sao chép. Chất lượng nó không tồn tại dài lâu vì sẽ luôn có những sản phẩm tốt hơn sẽ được tạo ra, tạo nên sự cạnh tranh. Nokia tự tạo nên cho mình một đế chế hùng mạnh nhất về chất lượng sản phẩm, nhưng khi Iphone ra đời thì dù cho Nokia có chất lượng đến thế nào thì cũng phải nhường ngôi vương lại cho Iphone.

Khi bạn đi mua sắm một chiếc ô tô. Chất lượng có thành vấn đề không? Tất nhiên hầu hết người sắm ô tô đều tìm chiếc xe tốt nhất mà họ có thể xoay xở mua được.

Chất lượng, hoặc nhận thức về chất lượng, là ở trong tâm thức người mua. Nếu muốn xây dựng một thương hiệu mạnh, anh phải tạo nhận thức mạnh về chất lượng trong tâm thức người tiêu dùng. Cách tốt nhất để tạo ra nhận thức về chất lượng trong tâm thức người tiêu dùng là phải tuân theo quy luật về thương hiệu.

Chất lượng là một chủ đề thường thấy trên các báo chí kinh tế. Người ta cho rằng cách xây dựng một thương hiệu chất lượng là phải tạo ra chất lượng cho sản phẩm. Nhưng thành công trên thị trường chẳng liên quan nhiều đến chất lượng của thương hiệu. Người ta luôn cho rằng một người chuyên ngành thì hiểu biết nhiều hơn – nói cách khác là “chất lượng cao hơn” – một người đa ngành. Tuy nhiên hầu hết các công ty đều muốn làm nhà quản lý đa ngành. Tại sao? Vì họ muốn phát triển thị trường cho sản phẩm và dịch vụ của họ. Mà khi hành động như thế họ đã vi phạm quy luật mở rộng.

Quy luật chất lượng

Trích nguồn “22 quy luật bất biến trong xây dựng thương hiệu” Al Ries & Laura Ries

FreshBrand – Mới, để thay đổi thế giới